010-108 Pozivnica preklopna

010-108 Pozivnica preklopna