010-106 Pozivnica preklopna

010-106 Pozivnica preklopna