010-103 Pozivnica preklopna

010-103 Pozivnica preklopna